Żeby zrozumieć

Dzisiejszy dzień był dla naszej grupy dużym wyzwaniem emocjonalnym. Spotkaliśmy się z p. Danielem Sapińskim - specjalistą psychoterapii uzależnień i specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, który wprowadził…

0 Komentarzy

O profilaktyce i pomaganiu…

7. maja nasz Sztamowy kolega, Daniel Sapiński - terapeuta leczenia uzależnień - poprowadził debatę edukacyjną dotyczącą życia w trzeźwości. Razem z naszymi wolontariuszkami: Julią Trypucką i Mają Karanowską oraz Zuzanną…

0 Komentarzy