You are currently viewing Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niewidomych i niedowidzących

Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niewidomych i niedowidzących

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 3 mln osób z niepełnosprawnościami – w tej liczbie 1,8 mln to osoby niedowidzące i niewidome.
Spośród 62 tys. mieszkańców powiatu kętrzyńskiego ok. 3 tys. ma problemy ze wzrokiem, a ok. 70 osób nie widzi wcale.
Według światowych publikacji dotyczących zdrowia prognozuje się, że do 2050 roku może nastąpić nawet trzykrotny wzrost liczby osób niewidomych. Pogarszający się stan wzroku jest spowodowany wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie, zaniedbaniem zdrowia, ubóstwem oraz brakiem dostępu do lekarzy specjalistów przez osoby narażone na utratę wzroku.
Z przeprowadzonej w 2020 roku diagnozy kętrzyńskiej społeczności wynika, iż osoby niedowidzące i niewidome z terenu naszego powiatu borykają się z wieloma problemami związanymi m. in. z barierami architektonicznymi występującymi w infrastrukturze miejskiej oraz barierami komunikacyjnymi z osobami z najbliższego otoczenia. O ile na bariery architektoniczne zwraca się coraz większą uwagę przy modernizacji budynków, chodników itp., o tyle mało kto zwraca uwagę właśnie na bariery komunikacyjne. Osoby widzące nie wiedzą, jak mają się zachować, gdy na swojej drodze spotykają osobę niepełnosprawną, zwłaszcza niewidomą. Omijają ją zazwyczaj z daleka, nie wiedzą, jak się do niej zwracać, jakiego rodzaju pomocy czy wsparcia będzie wymagała w danej sytuacji.
Ważne jest, aby edukować, uwrażliwiać i podnosić świadomość społeczeństwa nt. w/w problemów, z którymi stykają się na co dzień osoby niedowidzące i niewidome. Razem z uczniami I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie realizujemy projekt pn.: „Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niewidomych i niedowidzących”, w ramach którego młodzież przygotowuje grafiki mające zwrócić naszą uwagę na konkretne zachowania wobec osób niewidomych i niedowidzących oraz uwrażliwić nas na ich potrzeby.
Szczegółowe opisy, jak zachowywać się w przedstawionych przez młodzież sytuacjach, znajdują się przy grafikach.
Zachęcamy do klikania.
Projekt finansowany przez Powiat Kętrzyński w ramach otwartego konkursu ofert.
Osoby niewidome/niedowidzące chcą być samodzielne. Korzystają tak jak my z nowoczesnego sprzętu AGD, używają samrtfonów i audiobooków, mogą też swobodnie surfować po stronach internetowych. Ustawa o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych nakłada na wszystkie jednostki samorządowe obowiązek dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to te biało-niebieskie symbole: oko, ludzik, wózek inwalidzki.
Kiedy spotykasz w miejscu publicznym osobę niewidomą, nie łap jej za ramię, nie zaskakuj spontanicznym przywitaniem. Możesz przywitać się na przykład tak: „Cześć, Mateusz! To ja, Adam, twój sąsiad”. Nie obawiaj się używać zwrotów grzecznościowych takich jak: „Dzień dobry” i „Do widzenia”.
Nie głaskaj psa – przewodnika podczas jego pracy. Pies nie może się rozpraszać, ma do wykonania konkretne zadanie i musi być skupiony, by bezpiecznie doprowadzić osobę niewidomą.
Kiedy spotykasz osobę niewidomą/niedowidzącą na przystanku autobusowym lub tramwajowym, najpierw zapytaj, czy i w jakim zakresie potrzebuje ona pomocy. Jeśli osoba niewidoma potrzebuje pomocy przy wsiadaniu do komunikacji miejskiej, przekazuje jej konkretne informacje, np.: „Z lewej strony nadjeżdża autobus linii 154. Przed Panem drzwi wejściowe do autobusu. Trzeba pokonać dwa stopnie w górę”. W autobusie nie sadzaj osoby niewidomej, nie szarp jej za rękaw jak lalkę. Wystarczy, że podpowiesz jej, gdzie są wolne miejsca i skierujesz rękę na oparcie fotela. Przydatna będzie informacja o tym, z której strony jest miejsce siedzące (przy prawej czy lewej nodze).
Osoby niewidome i niedowidzące nie stanowią jednolitej grupy. Stereotypowe pokazywanie osób niewidomych z ciemnymi okularami i laską w dłoni jest dla nich krzywdzące. Nie wszystkie osoby niewidome/niedowidzące noszą ciemne okulary, tak jak nie wszystkie osoby widzące je noszą😉. Niektóre cierpią na inne choroby, inne są zdrowe i sprawne fizyczne.

Dodaj komentarz