You are currently viewing Warsztaty kreatywnego pisania z Loesje

Warsztaty kreatywnego pisania z Loesje

Loesje [czyt. luszje], czyli po polsku Lusia, narodziła się w Arnhem w Holandii, 24 listopada 1983r. Loesje to grupa ludzi działających na całym świecie, a jednocześnie postać, poprzez którą chcą oni inspirować innych.

Z czasem idea Loesje rozprzestrzeniła się na cały świat. Dziś lokalne grupy Loesje działają w kilkudziesięciu krajach, m. in.: w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Nepalu czy Stanach Zjednoczonych. Do Polski pierwsze informacje o Loesje dotarły podobno już na początku lat 90.

Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do refleksji, a także kreatywnego i twórczego myślenia oraz uświadomić możliwość wpływania na najbliższe otoczenie. Teksty, które zamieszczane są na drukach (plakatach, pocztówkach, wlepkach), tworzone są najczęściej w ramach warsztatów kreatywnego pisania, a ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów.

Loesje jako osoba kieruje się wartościami kształtującymi jej myśli oraz słowa. Te wartości to przede wszystkim wolność wyrażania własnej opinii i wolność słowa, tolerancja, umiejętność pozytywnej krytyki. Loesje wierzy w siłę ludzi, własną inicjatywę, kreatywność, niezależność, wolność, akceptację i pokój. Loesje nie polega na mówieniu ludziom, co mają myśleć lub robić, celem jest inspirowanie ich do kształtowania i wyrażania własnych opinii.

20 kwietnia nasza młodzież wzięła udział w warsztatach kreatywnego pisania, czyli wspólnego pisania krótkich tekstów pokazującego, jak efektywnie wykorzystywać wieloznaczności języka do wyrażania swoich myśli. Tak właśnie powstają niekonwencjonalne, zwięzłe hasła. Warsztaty pozwalają wyjść poza utarte schematy językowe, skutecznie pobudzić wyobraźnię i uruchomić twórcze myślenie.

Hasła Loesje obecne są w wielu miastach na plakatach, muralach, przystankach autobusowych. Czytajcie, inspirujcie się, bawcie się słowami. Zobaczcie, jak można pozytywnie pisać o świecie i drugim człowieku.

 

Dodaj komentarz