You are currently viewing Idzie nowe…

Idzie nowe…

Żywa Biblioteka to projekt polegający na możliwości wypożyczenia tzw. „Żywych Książek“, czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na dowolny temat. Pomysł został stworzony w Danii w Roskilde na międzynarodowym festiwalu muzycznym w 2000 roku.https://humanlibrary.org/

Założeniem projektu jest edukacja, że prawa człowieka powinny być uznawane i szanowane przez innych ludzi. Celem jest wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń, a także ich konsekwencji, promowanie tolerancji i różnorodności, czy wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Od 2003 roku Żywa Biblioteka wykorzystywana jest przez program Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka. 😎

My też Przystępujemy do tego projektu. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Żywa Biblioteka w Kętrzynie już niebawem 😉

Dodaj komentarz