You are currently viewing Twój głos ma moc!

Twój głos ma moc!

Jesteśmy z Kętrzyna – małej miejscowości położonej niedaleko granicy z Rosją. Tworzymy grupę osób, dla których ważne są takie wartości, jak: wolność, szacunek, tolerancja, akceptacja dla inności. Podobnie myślimy, choć jesteśmy od siebie całkowicie inne” Weronika Szukis

„Jesteśmy osobami, które lubią angażować się społecznie lub działać na rzecz ludzi, a projekt jest do tego świetną okazją” Julia Trypucka

„Udział w projekcie daje nam poczucie bycia zrozumianymi. Zależy nam na tym, by ktoś wreszcie potraktował nas poważnie. Nie jesteśmy małymi dziećmi. To my będziemy współdecydowały o przyszłości tego kraju” Asia Skakuj

„Uczestnictwo w projekcie – to szansa na zdobycie nowych doświadczeń i poznanie innych osób. Jesteśmy różne i różni. Mamy swój system wartości i inaczej patrzymy na świat. I to jest właśnie piękne” Aleksandra Mańkowska

„Chcemy świata wolnego od nienawiści. Chcemy szacunku dla każdego” Natalia Deszczyńska

„Projekt to szansa dla nas na to, byśmy wreszcie mogły podyskutować o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Chcemy, by ktoś nas wreszcie wysłuchał” Paulina Powierża

„Dorośli powinni nam dawać przykład, jak się wspierać, a nie obrzucać błotem. Zwłaszcza w mediach i na portalach społecznościowych” Wiktoria Sławecka

„Chcemy rzetelnej, opartej na wiedzy naukowej, edukacji seksualnej. Mamy prawo do nowoczesnej edukacji, a nie bajek i straszenia”. Julka Chomontowska

„Udział w projekcie jest dla nas szansą na rozwój, zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, które wykorzystamy w przyszłości. Tylko tak możemy nauczyć się, jak planować działania i delegować zadania. Tylko tak możemy dzisiaj nauczyć się, jak rozmawiać, dyskutować na ważne dla nas tematy”. Amelka Ochocimska

„Nasze działania mają pokazać, jak ważny jest dla nas szacunek, tolerancja i akceptacja – bez względu na pochodzenie, religię czy orientację seksualną. Chcemy, by osoby skrzywdzone z różnych powodów – czy to wyznaniowych czy uczuciowych – wiedziały, że je wspieramy” Iza Ławrywianiec

„Chcemy pokazać naszym rówieśnikom, że nasz głos także się liczy i jako młodzi ludzie realnie coś zmienić. Uczestnicząc w projekcie, mamy możliwości współpracowania z ludźmi, dla których tak samo jak dla nas, ważne są prawa człowieka” Julia Ułasewicz

„Bycie innym jest okej!! Czemu mamy być wszyscy tacy sami, kiedy świat może być kolorowy i różnorodny? Trzeba edukować ludzi, że szacunek jest podstawą. Boję się, że możemy stracić ważną część siebie”. Magdalena Jurewicz

„Dzięki takim projektom jak ten możemy poczuć, że nasze zdanie jest ważne. Mamy okazję przedstawić swoje stanowisko w wielu ważnych tematach i dowieść, że nasz głos ma moc!” Kinga Polakowska

„Projekty jak ten są rzadkością w Kętrzynie, więc tym chętniej chcemy brać udział w każdym z nich. Zawieramy nowe znajomości. Zdobywamy doświadczenie i wiedzę. To też okazja do wykazania się kreatywnością i pomysłowością. Wolne sądy, szkoła wolna od dyskryminacji, oparta na nowoczesnej wiedzy, ochrona wszystkich osób – są dla nas ważne” Maja Karanowska, Kornelia Żach

TAK MÓWI MŁODZIEŻ‼

Dodaj komentarz