You are currently viewing Przetwarzanie danych osobowych
Startup Stock Photos

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SZTAMA (dalej „my”, „stowarzyszenie”, „administrator”) z siedzibą w Kętrzynie, ul. Rybna 1/207. W sprawach związanych z RODO prosimy o kontakt mailowy.
 2. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe w celach:
 • realizacji usług szkoleniowych i rozwojowych Stowarzyszenia (np. rekrutacji, tworzenia materiałów, obsługi poszkoleniowej),
 • realizacji działań marketingowych (np. informowania o szkoleniach i warsztatach),
 • realizacji działań prawno-podatkowych (np. wystawiania umów i faktur).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia 2016/679.

 1. Dane, jakie zbieramy żeby realizować te cele to:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer kontaktowy.

Powyższe dane są wystarczające do prowadzenia przez nas komunikacji z uczestnikami wydarzeń, osobami zainteresowanymi naszą działalnością, partnerami i innymi klientami.

W szczególnych przypadkach zbieramy także:

 • login Skype (np. gdy wymaga tego świadczenie usług edukacyjnych),
 • adres organizacji związanej z osobą (np. gdy będziemy tworzyć umowy lub wystawiać faktury),
 • adres kontaktowy (np. gdy potrzebne jest dosłanie dokumentów).

Zbieramy dane dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej w postaci „cookies”.

 1. Nie sprzedajemy danych osobowych. Nie transferujemy danych osobowych do państw trzecich. Dane mogą być przekazywane podmiotom, którym jako Administrator mamy obowiązek przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane wspierającym nas podwykonawcom, tj. operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT lub obsługi płatniczej.
 2. Długość przechowywania danych osobowych zależy od realizowanego w ten sposób celu:
 • przy celach marketingowych przechowujemy dane bezterminowo,
 • realizując szkolenia, warsztaty i wydarzenia otwarte przechowujemy dane osobowe tylko na czas realizacji usługi (włączając to w obsługę po samym wydarzeniu),
 • realizując usługi rozwojowe dane przetrzymywane są bezterminowo w celu zachowania historii pracy potrzebnej do ustalania kolejnych jej etapów,
 • realizując działania prawno-księgowe przechowujemy dane zgodnie z wymogami prawa.
 1. Podanie danych osobowych przez osobę zamawiającą usługę jest niezbędnym warunkiem do wykonania zlecenia.
 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 1. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia przetwarzanych wszystkich danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Żadne zbierane przez nas dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania

 

Dodaj komentarz